Stichting         
 
Setter Rescue Netherlands

Privacyverklaring 

Setter Rescue Netherlands, gevestigd aan Rector Fischerstraat 50 6374 TK Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Setter Rescue Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens ingevuld en verstrekt in intake formulier of in contact formulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alex.voncken@setter-rescue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Setter Rescue Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van vragen via het contact formulier en het afhandelen van een ingevuld intake formulier
  • Informatie uit het intake formulier wordt ook verstrekt aan degene die een eventueel huisbezoek zal doen.
  • Contacten te kunnen onderhouden gedurende het gehele adoptieproces en daarna.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Setter Rescue Netherlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Setter Rescue Netherlands deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken nooit uw persoonsgegevens aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een verzoek hiertoe te sturen naar alex.voncken@setter-rescue.nl
Setter Rescue Netherlands zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Setter Rescue Netherlands wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende pagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Setter Rescue Netherlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via alex.voncken@setter-rescue.nl

23-2-2024

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram