Stichting         
 
Setter Rescue Netherlands

Adoptieprocedure             

Inleiding

Hoe gaat zoiets nou in zijn werk als ik graag een hondje uit het buitenland wil adopteren? Of eigenlijk moet het kopen heten, omdat, volgens de wet, het adopteren van een hond niet mogelijk is. En toch blijven we bij de term “adopteren”, niet omdat het beter klinkt, maar omdat het toch “onze kindjes” zijn en blijven, waar wij alleen het allerbeste thuis voor zoeken. Daarom dat onze adoptieovereenkomst ook zo zal blijven heten, met als kanttekening dat het een koopovereenkomst is ( wat ook tussen haakjes erbij staat ) 

Om te beginnen; wij zijn een erkende stichting die gemachtigd is om hondjes uit het buitenland te bemiddelen. Wij zijn verplicht aangemeld bij de NVWA onder nummer EG 319193 als zijnde “handelaar overige diersoorten”. Ondanks dat we absoluut geen handel drijven, is het een verplichting om als stichting zo ingeschreven te staan. Voor ons gelden dan ook dezelfde wettelijke regels als echte handelaars, dierenwinkels en dierentuinen. Verder zijn onze statuten bij de notaris opgemaakt en gemeld bij de Kamer Van Koophandel onder nummer KvK 73715409 en is ons UBN-nummer geregistreerd onder nummer UBN 6496405. Onze registratie in het Traces systeem bestaat uit 3 registraties, te weten de registratie als bedrijf overige diersoorten onder nummer kvk73715409, handelaar onder nummer 319193 en als transporteur met type 1 vergunning onder nummer 319193. Ons transportvoertuig is speciaal ingericht voor het transport van honden en gekeurd en voorzien van een VLD-certificaat.

Wij zijn geen rescuers, wij redden geen honden, maar we zijn een bemiddelende stichting (volgens de wet zelfs handelaar genoemd, zo staan we ook verplicht ingeschreven bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit), die hier voor de aangeboden hondjes, het allerbeste “gouden mandje “ zoekt dat er bestaat. Tenminste, daar doen we ons best voor. De echte helden, de echte rescuers, de mensen die echt de honden redden van de ellende op straat, bij een jager of in een vreselijk asiel, zijn de mensen waar wij innig mee samenwerken in diverse landen. Dit betreft stichtingen ter plekke, of vrijwilligers zonder stichting die het helpen van honden tot hun passie gemaakt hebben. 

Op deze mensen kunnen en moeten wij ons blind kunnen verlaten, omdat zij de mensen zijn die de honden onder hun hoede hebben, ze helpen te socialiseren en ze uiteindelijk klaar voor adoptie maken. De transparantie naar ons toe is het allerbelangrijkste wat er bestaat, zodat wij aan potentiële adoptiegezinnen alle mogelijke info kunnen verstrekken over de hond naar keuze.

De hondjes waarvoor wij het “gouden mandje” zoeken zitten altijd nog in het buitenland. Wij werken bewust niet met opvang/pleeggezinnen in Nederland of België. Uiteraard beschikken we wel over gastgezinnen die in geval van nood een hond kunnen en mogen opvangen, een back-up die dan ook een must is. De aangeboden hondjes komen nooit direct uit een asiel, wij werken niet samen met welk asiel dan ook, alle hondjes worden geadopteerd vanuit een opvang locatie in het land van herkomst, dit kan een kleinschalige opvang zijn in een gezin thuis met enkele hondjes, maar dat kan ook een grootschalige opvang zijn, waar een tiental of een veelvoud van dat, aan honden zit. Maar telkens is het zo dat de vrijwilligers die op een opvang locatie werken een hond apart kunnen nemen om gedrag en karakter te bestuderen en, voor zover mogelijk, ook al enigszins te socialiseren. Al deze opvangadressen beschikken over een verplichte Traces registratie, zodat de honden uiteindelijk op de enige legale manier naar hier kunnen komen.

Alle hondjes zijn voor vertrek gecastreerd/gesteriliseerd (mits de juiste leeftijd en er geen onderliggende gezondheidsreden is om dit niet te doen ), zijn in het bezit van een Europees paspoort, microchip, hebben een geldige rabiësenting, hebben de standaard entingen gehad ( vergelijkbaar met de kleine cocktail alhier ) en zijn minimaal getest ( d.m.v. een laboratoriumtest en dus geen snel/snaptest) op Ehrlichiose en Leishmaniose omdat dit de belangrijkste en ook meest gevaarlijkste kunnen zijn, maar vaak wordt ook nog getest op babesiose, anaplasma, rickettiose en hartworm, al naar gelang of dat in die regio ook voorkomt. Alle hondjes worden kort voor vertrek nog eens ontwormt en krijgen een anti teken/vlooien kuur.

Procedure

U ziet een hondje op onze website of facebookpagina welke U graag zou willen adopteren in Uw gezin (dit geldt overigens ook als U nog geen bepaalde hond voor ogen heeft en wij samen met U op zoek gaan naar de beste keus), dan mag U geheel vrijblijvend ons vragenformulier online invullen: Intake formulier (setter-rescue.nl). Dit formulier komt bij ons binnen en wordt door ons bekeken op eventuele geschiktheid. Bijvoorbeeld de tijd dat een hond alleen thuis zou moeten blijven, is daar onderdeel van. Dan wordt dit formulier verder gestuurd naar een van onze vrijwilligsters die, via mail, met U contact opneemt om een afspraak in te plannen voor een eerste telefonische intake. Hier krijgt u alle mogelijke informatie verstrekt over de stichting, het ras setters, rescue-honden en de hele procedure. D meeste van onze vrijwilligsterszijn zelf in het bezit van (rescue) setters, sommige zelfs geadopteerd via onze stichting. Vandaaruit kunnen zij dan ook perfect hun ervaring aan U en met U kunnen delen. Deze telefonische intake wordt dan weer terug gekoppeld aan het bestuur en bij mogelijke geschiktheid volgt per e-mail een planning voor het huisbezoek, de allerbelangrijkste schakel in de adoptieprocedure.

Als de afspraak voor het huisbezoek gemaakt is, komt er een vrijwilligster van onze stichting (wij werken enkel met eigen vrijwilligers, vrijwel allemaal setter ervaren en met de juiste kennis in huis) bij U thuis en geeft alle mogelijke uitleg over wat wij zoeken voor de rescue-hondjes. Vaak nemen deze vrijwilligers ook hun eigen (rescue)setter mee, uiteraard na overleg met U. Het huisbezoek gaat gepaard met, wederom een vragenlijst, welke wij dan weer terugsturen naar de stichting of vrijwilligers ter plekke De mensen ter plekke, die de zorg over de hond dragen, hebben altijd het laatste woord of de hond ook naar U toe mag komen. Zij zijn tenslotte de eigenaar van de hond. Maar uiteraard nemen ze meestal ons advies over omdat wij bij U thuis zijn geweest, U hebben leren kennen en de situatie het beste kunnen inschatten.

Als uiteindelijk de mensen ter plekke en wij samen groen licht gegeven hebben dat de hond naar U toe mag komen, gaan wij het transport reserveren. Grotendeels maken wij gebruik van een gecertificeerde Duitse transporteur, die de hondjes voor ons ophaalt en naar een locatie in Duitsland of Nederland brengt, waar wij ze dan weer ophalen en bij U thuis komen brengen met ons eigen voertuig.

 De hondjes komen enkel op een legale manier naar hier, voorzien van een gezondheidsverklaring, afgegeven door een onafhankelijke, rijks erkende dierenarts. De stichting/vrijwilligers ter plekke zijn verplicht om op zijn vroegst 48 uur voor vertrek met de hond naar een rijks erkende dierenarts te gaan, waar de documenten gecontroleerd worden en de hond uiterlijk gecheckt wordt om te zien of hij gezond genoeg is om op transport te mogen gaan. Dit gebeurd allemaal volgens de regels van het zogenaamde Traces-systeem. Onze stichting is de geadresseerde (EG319193), dus de importerende partij en voor de adoptiefamilie wordt een eenmalige traces registratie aangevraagd.

Vanaf het moment van vertrek uit het land van herkomst, wordt U op de hoogte gehouden van het verloop van de reis, op het moment dat wij de hond overnemen krijgt hij/zij het verplichte veiligheidstuig met leiband, halsband met extra tweede leiband, hondenpenning met naam hond en Uw telefoonnummer en een GPS-tracker om, dit alles voor de veiligheid (veiligheidstuig + leiband) moet verplicht de eerste maanden gebruikt worden, dit set wordt nieuw meegeleverd tegen een borg van 35 euro, de hondenpenning blijft Uw eigendom, en de GPS-tracker, welke wij zeker het eerste jaar adviseren, kan met korting via ons besteld worden. Nadat wij de honden voorzien hebben van alle veiligheidsmaatregelen, gaan we eerst een stukje wandelen, waarna ze de optie krijgen om iets te eten en drinken alvorens we vertrekken naar de plek van bestemming, bij U thuis. Bij aankomst bij U thuis geven we dan, indien nodig nog wat tips en kunnen dan ook gelijk zien hoe de eerste momenten samen gaan. Wij blijven een hondenleven lang met U in contact, dus ook na plaatsing staan we klaar om te helpen indien dat nodig is, en zeker de eerste dagen/weken zullen we vaker met elkaar in contact staan om te kijken of alles prima verloopt.

Graag krijgen we ook regelmatig een update hoe het met de hond gaat in zijn/haar nieuwe situatie. Dat zal in beginsel wat vaker zijn, want tenslotte willen de rescuers ter plekke ook graag zien dat de hond die zij gered hebben, nu eindelijk een liefdevol gouden mandje gevonden heeft, het goed doet, en vooral ook goed blijft doen.

Van alle hondjes welke door onze stichting bemiddeld worden, wordt de microchip eerst op naam van de stichting gezet, dit is de zogenaamde importmelding, de chipregistratie op naam van U wordt ook volledig door de stichting verzorgd, kosten gaan op naam van de stichting, U krijgt automatisch een bevestiging in Uw email en na 2 a 3 weken krijgt U het pasje van de NDG thuis gestuurd, let wel; voor adoptanten in België geldt dat zij zelf nog de microchip via hun eigen dierenarts moeten registreren bij Dogid, helaas mogen wij dat vanuit Nederland niet zelf verzorgen.

De kosten voor adoptie van een hond bedraagt 420 euro + 55 euro borg voor het verplichte veiligheidstuig met leiband. Deze kosten bestaan uit de kosten die gemaakt zijn zodat de hond uiteindelijk mag afreizen, deze variëren tussen de 200 en 300 euro en worden 1 op 1 terug betaald aan de stichting/vrijwilligers ter plekke, de rest (meestal tussen de 120-160 euro) zijn de transportkosten van de ingehuurde transporteur waarvan wij de rekening direct betalen aan de transporteur. De overige gemaakte kosten zoals de kosten voor huisbezoeken, honden thuis brengen, welkomstpakket ed. worden volledig bekostigd van donaties, zo is gelijk duidelijk dat alle in en uitgaande transacties voor de honden besteed worden, precies zoals dit voor een non-profitorganisatie beaamd wordt. Alle inkomende en uitgaande gelden gaan overigens via ons zakelijk bankrekeningnummer NL92RABO0337058946 t.n.v. Stichting Setter Rescue Netherlands, het jaarlijkse overzicht wordt, conform de regels voor een ANBI instelling, gepubliceerd op onze website.

Heeft U na het lezen van onze adoptieprocedure toch nog vragen, schroom niet contact met ons op te nemen via mail of telefoon, wij staan altijd voor U klaar.

Coördinatie Huisbezoeken: simone.bours@setter-rescue.nl 0031646914948

Algemeen; alex.voncken@setter-rescue.nl 0031642591221

Intake; marjan.van.ketel@setter-rescue.nl 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram