Stichting         
 
Setter Rescue Netherlands

Lieve Settervriend


Hartelijk dank dat u zich voor een Rescue-setter interesseert en eventueel een van onze Setters voorgoed een nieuw thuis wilt bieden.

 U zult begrijpen dat wij onze Setters niet zomaar toevertrouwen aan een voor ons onbekende situatie. 


Hoe gaan wij te werk?

Mocht u geïnteresseerd zijn in het adopteren van een Rescue-setter, dan willen wij u vragen het onderstaande formulier in te vullen. Wanneer dit formulier door ons is ontvangen, streven wij ernaar zo snel mogelijk contact met u op te nemen. 

We zullen proberen een datum in te plannen voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek zal een bevoegd persoon van Setter Rescue Netherlands bij u op bezoek komen. Wij stellen het door u ingevulde vragenformulier ter beschikking aan deze persoon omdat o.a. de inhoud ervan zal worden besproken tijdens het huisbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen ook verdere vragen gesteld worden. Na het huisbezoek zal de bevoegde persoon advies uitbrengen. Bij een positief advies kan een eventuele adoptieprocedure in gang worden gezet.

Met het terugsturen van de door u ingevulde informatie aan Setter Rescue Netherlands, verklaart u dat u het vragenformulier volledig en waarheidsgetrouw heeft ingevuld. Tegelijkertijd verklaart u dat u instemt met het opslaan en doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de persoon, die op bezoek zal komen. Het invullen en terugsturen van het formulier geeft geen automatische goedkeuring tot plaatsing van een hond.

Privacyverklaring Setter Rescue inzien

Door de onderstaande knop aan te klikken word het formulier in een nieuw tabblad geopend.  

Intake Formulier


Een ingezonden intake-formulier geeft nog geen garantie tot definitieve plaatsing van een hond.

U kunt uiteraard een voorkeur aangeven voor een bepaalde hond, maar deze kan pas definitief voor U gereserveerd worden nadat U eerst een telefonische intake gehad heeft en uiteindelijk ook een huisbezoek.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram