STICHTING
 
SETTER RESCUE NL

Lieve Settervriend


Hartelijk dank dat U zich voor een Rescue-setter interesseert en een van onze Setters eventueel voorgoed een nieuw thuis wilt bieden.

Voordat het zover is, vragen wij u het onderstaande formulier in te vullen waarna wij zo snel als mogelijk contact met u op nemen. 

Uiteraard begrijpt u dat wij onze Setters niet zomaar toevertrouwen aan een voor ons onbekende situatie.

Nadat wij het vragenformulier van u ontvangen hebben, zullen wij een afspraak maken, zodat een bevoegd persoon van Setter Rescue Netherlands bij u op bezoek kan komen. Wij zullen het ingevulde vragenformulier ter beschikking stellen aan de bevoegd persoon, die bij u op bezoek komt. In dit gesprek kunnen ook verdere vragen gesteld worden.

Met het terugsturen van de informatie aan Setter Rescue Netherlands verklaart u tegelijkertijd dat u instemt met het opslaan en doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de persoon, die op bezoek zal komen. Verder verklaart u dat u het vragenformulier volledig en waarheidsgetrouw heeft ingevuld.u kunt hier ook het formulier downloaden:

Adoptie_Aanvr.informatie_NL.pdf